انواع ساندویچ های سرد و گرم ، فلافل ، انواع غذاهای سنتی و خانگی ،ارائه سرویس به ادارات و سازمانها و مراکز علمی و فرهنگی و آموزشی

استان البرز - کرج : گوهردشت - بلوار موذن -شهرک آسمان - پیروزی شمالی - خیابان گلدره 2یا (شهید کشوری)سر نبش کوی یاس

تلفن : 026-34343177