پایگاه رسمی اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای شهرستان سنقروکلیایی

استان کرمانشاه - سنقر : سنقر-بلوار فلسطین-روبروی اداره راه و شهرسازی شهرستان سنقر-جنب پایگاه شهید بهشتی

تلفن : 083-48431794