گاما اسکن (اسکن رادیوایزوتوپ)-دانسیتومتری(سنجش تراکم استخوان)-تست عفونت معده(یو بی تی)-آزمایشات تیروئید-ید درمانی گواتر سمی-

استان کردستان - سنندج : خیابان آبیدر-کوچه گلبرگ-پلاک27-کد پستی 6618634654

تلفن : 087-33225696