تهیه وتوزیع انواع آهن آلات صنعتی وساختمانی و سرامیک

استان سیستان و بلوچستان - قصرقند : بخش تلنگ سه راهی تلنگ 200متری جاده ماندیرو به کوچو جنب درب وپنجره سازی برادران خدمتی

تلفن : 0903-5456956