قابل توجه اعضای محترم سایت بهراه

ضمن عرض پوزش از مشکلات پیش آمده طی چند روز گذشته که ناشی از حمله اینترنتی به سرور بوده و باعث اختلال در سرویس دهی سایت به اعضاء شده است، عضویت کلیه اعضاء بمدت یک هفته تمدید یا اضافه گردیده است.

این تمدید شامل کلیه اعضاء که تاریخ عضویت آنها تا 96/8/11 و یا بعد از آن اعتبار داشته تعلق گرفته است.

با سپاس از صبوری شما
مدیر سایت بهراه