اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله نفت شهر با بعضی از مراکز استانها
نفت شهرتبریز777 کیلومتر
نفت شهرارومیه737 کیلومتر
نفت شهراردبیل868 کیلومتر
نفت شهراصفهان771 کیلومتر
نفت شهرقزوین622 کیلومتر
نفت شهرکرمان1486 کیلومتر
نفت شهربجنورد1434 کیلومتر
نفت شهرتهران703 کیلومتر
نفت شهرخرم آباد342 کیلومتر
نفت شهرکرج728 کیلومتر
نفت شهریاسوج942 کیلومتر
نفت شهرایلام138 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله نفت شهر با بعضی از مراکز استانها
نفت شهرتبریز777 کیلومتر
نفت شهرارومیه737 کیلومتر
نفت شهراردبیل868 کیلومتر
نفت شهراصفهان771 کیلومتر
نفت شهرقزوین622 کیلومتر
نفت شهرکرمان1486 کیلومتر
نفت شهربجنورد1434 کیلومتر
نفت شهرتهران703 کیلومتر
نفت شهرخرم آباد342 کیلومتر
نفت شهرکرج728 کیلومتر
نفت شهریاسوج942 کیلومتر
نفت شهرایلام138 کیلومتر
به ما بپیوندید

اگر در زمینه گردشگری و خدمات به مسافرین فعالیت می‌کنید، ما آماده‌ایم بهترین مکان تبلیغات را در اختیار شما قرار دهیم.