بزرگراه هنگام - Hengam highway - عکس از حسین چایچی - تهران

عکاس : Hossein Chaychi

مکان : تهران

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای تهران مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای تهران