Mellat Park, Shahr-e Kord, Iran بوستان ملت، شهرکرد، ایران - شهرکرد

عکاس : Saman PourFalatoon سامان پورفلاطون

مکان : شهرکرد

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای شهرکرد مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای شهرکرد