سمنان- مسجد تاريخي سلطانيه-semnan-soltaniyeh historical masque - سمنان

عکاس : فرج الله جعفري

مکان : سمنان

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای سمنان مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای سمنان