شادآباد-17 شهریور-اول شمالی-برف89(سعید  - تهران

عکاس : saeed-mokhtari

مکان : تهران

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای تهران مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای تهران