شهرداری رشت - رشت

عکاس : Mahmoud.Ghasemzadeh

مکان : رشت

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای رشت مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای رشت