برج ستاره دیداس - بندر عباس

عکاس : morteza2raz

مکان : بندر عباس

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای بندر عباس مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای بندر عباس