دانشکده انسانی - سمنان

عکاس : mehdi.hassani2009@gmail.com

مکان : سمنان

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای سمنان مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای سمنان