Morning moonlight, Rasht, The newly established bridge, previous Gas Square  صبح مهتابی - رشت، پل تازه تاسیس فلکه گاز سابق - رشت

عکاس : Sababoy

مکان : رشت

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای رشت مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای رشت