نمای زیبا از یک مناره و مسجد در سمنان میدان تیر انداز - سمنان

عکاس : Matin from IRAN

مکان : سمنان

منبع : پانورامیو

تصاویر دیگر

شما میتوانید تصاویر بیشتر را بروی نقشه ماهواره ای سمنان مشاهده نمایید.

نقشه ماهواره ای سمنان