توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از خامنه به کرج شما میتوانید از 1 مسیر استفاده نمایید.

مسافت خامنه تا کرج
مسیر 1 657 کیلومتر 6 ساعت و 55 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله خامنه با بعضی از مراکز استانها
خامنهتهران705 کیلومتر
خامنهتبریز75 کیلومتر
خامنهایلام806 کیلومتر
خامنهاهواز1222 کیلومتر
خامنهارومیه175 کیلومتر
خامنهاصفهان987 کیلومتر
خامنهزنجان387 کیلومتر
خامنهاردبیل299 کیلومتر
خامنهبوشهر1582 کیلومتر
خامنهشهرکرد1084 کیلومتر
خامنهسنندج514 کیلومتر
خامنهکرمان1599 کیلومتر
فاصله خامنه با بعضی از مراکز استانها
خامنهتهران705 کیلومتر
خامنهتبریز75 کیلومتر
خامنهایلام806 کیلومتر
خامنهاهواز1222 کیلومتر
خامنهارومیه175 کیلومتر
خامنهاصفهان987 کیلومتر
خامنهزنجان387 کیلومتر
خامنهاردبیل299 کیلومتر
خامنهبوشهر1582 کیلومتر
خامنهشهرکرد1084 کیلومتر
خامنهسنندج514 کیلومتر
خامنهکرمان1599 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید