توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کرمان به کرج شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کرمان تا کرج
مسیر 1 1029 کیلومتر 10 ساعت و 58 دقیقه
مسیر 2 1259 کیلومتر 13 ساعت و 40 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانزنجان1219 کیلومتر
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرمانسنندج1312 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانمشهد907 کیلومتر
کرمانبوشهر857 کیلومتر
کرمانخرم آباد1068 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
کرمانبجنورد1004 کیلومتر
کرمانشهرکرد781 کیلومتر
فاصله کرمان با بعضی از مراکز استانها
کرمانزنجان1219 کیلومتر
کرمانتبریز1518 کیلومتر
کرمانارومیه1650 کیلومتر
کرمانسنندج1312 کیلومتر
کرماناردبیل1475 کیلومتر
کرمانمشهد907 کیلومتر
کرمانبوشهر857 کیلومتر
کرمانخرم آباد1068 کیلومتر
کرماناصفهان685 کیلومتر
کرمانکرج1029 کیلومتر
کرمانبجنورد1004 کیلومتر
کرمانشهرکرد781 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید