توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از هجدک به سنندج شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت هجدک تا سنندج
مسیر 1 1284 کیلومتر 14 ساعت و 21 دقیقه
مسیر 2 1289 کیلومتر 15 ساعت و 34 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله هجدک با بعضی از مراکز استانها
هجدکارومیه1621 کیلومتر
هجدکتبریز1490 کیلومتر
هجدکاردبیل1446 کیلومتر
هجدکشیراز632 کیلومتر
هجدکمشهد846 کیلومتر
هجدکگرگان1052 کیلومتر
هجدکسمنان876 کیلومتر
هجدکاصفهان656 کیلومتر
هجدکایلام1303 کیلومتر
هجدکبیرجند502 کیلومتر
هجدککرج1001 کیلومتر
هجدکهمدان1114 کیلومتر
فاصله هجدک با بعضی از مراکز استانها
هجدکارومیه1621 کیلومتر
هجدکتبریز1490 کیلومتر
هجدکاردبیل1446 کیلومتر
هجدکشیراز632 کیلومتر
هجدکمشهد846 کیلومتر
هجدکگرگان1052 کیلومتر
هجدکسمنان876 کیلومتر
هجدکاصفهان656 کیلومتر
هجدکایلام1303 کیلومتر
هجدکبیرجند502 کیلومتر
هجدککرج1001 کیلومتر
هجدکهمدان1114 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید