توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از مزه جین به تبریز شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت مزه جین تا تبریز
مسیر 1 349 کیلومتر 4 ساعت
مسیر 2 406 کیلومتر 5 ساعت و 28 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله مزه جین با بعضی از مراکز استانها
مزه جینارومیه480 کیلومتر
مزه جینتبریز349 کیلومتر
مزه جینکرج485 کیلومتر
مزه جینقزوین377 کیلومتر
مزه جیناصفهان815 کیلومتر
مزه جیناردبیل119 کیلومتر
مزه جینمشهد1426 کیلومتر
مزه جینبیرجند1576 کیلومتر
مزه جینبجنورد1272 کیلومتر
مزه جینقم584 کیلومتر
مزه جینبوشهر1410 کیلومتر
مزه جینسمنان753 کیلومتر
فاصله مزه جین با بعضی از مراکز استانها
مزه جینارومیه480 کیلومتر
مزه جینتبریز349 کیلومتر
مزه جینکرج485 کیلومتر
مزه جینقزوین377 کیلومتر
مزه جیناصفهان815 کیلومتر
مزه جیناردبیل119 کیلومتر
مزه جینمشهد1426 کیلومتر
مزه جینبیرجند1576 کیلومتر
مزه جینبجنورد1272 کیلومتر
مزه جینقم584 کیلومتر
مزه جینبوشهر1410 کیلومتر
مزه جینسمنان753 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید