توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از پلنگه به قم شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت پلنگه تا قم
مسیر 1 359 کیلومتر 4 ساعت و 50 دقیقه
مسیر 2 417 کیلومتر 5 ساعت و 10 دقیقه
مسیر 3 366 کیلومتر 5 ساعت و 17 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله پلنگه با بعضی از مراکز استانها
پلنگهتبریز441 کیلومتر
پلنگههمدان278 کیلومتر
پلنگهارومیه572 کیلومتر
پلنگهشیراز1073 کیلومتر
پلنگهاردبیل397 کیلومتر
پلنگهاصفهان589 کیلومتر
پلنگهایلام631 کیلومتر
پلنگهزنجان141 کیلومتر
پلنگهبیرجند1351 کیلومتر
پلنگهکرج230 کیلومتر
پلنگهتهران277 کیلومتر
پلنگهشهرکرد687 کیلومتر
فاصله پلنگه با بعضی از مراکز استانها
پلنگهتبریز441 کیلومتر
پلنگههمدان278 کیلومتر
پلنگهارومیه572 کیلومتر
پلنگهشیراز1073 کیلومتر
پلنگهاردبیل397 کیلومتر
پلنگهاصفهان589 کیلومتر
پلنگهایلام631 کیلومتر
پلنگهزنجان141 کیلومتر
پلنگهبیرجند1351 کیلومتر
پلنگهکرج230 کیلومتر
پلنگهتهران277 کیلومتر
پلنگهشهرکرد687 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید