توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از ورکش به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت ورکش تا ارومیه
مسیر 1 710 کیلومتر 8 ساعت و 7 دقیقه
مسیر 2 736 کیلومتر 8 ساعت و 56 دقیقه
مسیر 3 743 کیلومتر 10 ساعت و 22 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشبیرجند1275 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشتهران149 کیلومتر
ورکشاراک399 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشقم289 کیلومتر
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشایلام691 کیلومتر
ورکششهرکرد685 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشبیرجند1275 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشتهران149 کیلومتر
ورکشاراک399 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشقم289 کیلومتر
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشایلام691 کیلومتر
ورکششهرکرد685 کیلومتر
ورکشبوشهر1183 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید