توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از ورکش به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت ورکش تا ارومیه
مسیر 1 710 کیلومتر 8 ساعت و 7 دقیقه
مسیر 2 736 کیلومتر 8 ساعت و 56 دقیقه
مسیر 3 743 کیلومتر 10 ساعت و 22 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشبجنورد888 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشایلام691 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشساری420 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشاهواز945 کیلومتر
ورکشخرم آباد608 کیلومتر
ورکشتهران149 کیلومتر
ورکشرشت272 کیلومتر
فاصله ورکش با بعضی از مراکز استانها
ورکشبجنورد888 کیلومتر
ورکشارومیه710 کیلومتر
ورکشایلام691 کیلومتر
ورکشتبریز579 کیلومتر
ورکشکرج102 کیلومتر
ورکشساری420 کیلومتر
ورکشاصفهان553 کیلومتر
ورکشاردبیل535 کیلومتر
ورکشاهواز945 کیلومتر
ورکشخرم آباد608 کیلومتر
ورکشتهران149 کیلومتر
ورکشرشت272 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید