اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله خفر با بعضی از مراکز استانها
خفرارومیه1630 کیلومتر
خفرتبریز1499 کیلومتر
خفرمشهد1432 کیلومتر
خفرهمدان1065 کیلومتر
خفراردبیل1455 کیلومتر
خفراصفهان595 کیلومتر
خفربوشهر355 کیلومتر
خفرایلام1093 کیلومتر
خفرشهرکرد555 کیلومتر
خفرتهران1038 کیلومتر
خفربیرجند1088 کیلومتر
خفرکرج1082 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله خفر با بعضی از مراکز استانها
خفرارومیه1630 کیلومتر
خفرتبریز1499 کیلومتر
خفرمشهد1432 کیلومتر
خفرهمدان1065 کیلومتر
خفراردبیل1455 کیلومتر
خفراصفهان595 کیلومتر
خفربوشهر355 کیلومتر
خفرایلام1093 کیلومتر
خفرشهرکرد555 کیلومتر
خفرتهران1038 کیلومتر
خفربیرجند1088 کیلومتر
خفرکرج1082 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید