اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله هرات با بعضی از مراکز استانها
هراتقزوین921 کیلومتر
هراتتبریز1356 کیلومتر
هراترشت1091 کیلومتر
هراتاصفهان453 کیلومتر
هراتزاهدان821 کیلومتر
هراتاردبیل1313 کیلومتر
هراتکرمانشاه983 کیلومتر
هراتبجنورد1157 کیلومتر
هراتارومیه1487 کیلومتر
هراتکرج912 کیلومتر
هراتایلام1069 کیلومتر
هراتاهواز764 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله هرات با بعضی از مراکز استانها
هراتقزوین921 کیلومتر
هراتتبریز1356 کیلومتر
هراترشت1091 کیلومتر
هراتاصفهان453 کیلومتر
هراتزاهدان821 کیلومتر
هراتاردبیل1313 کیلومتر
هراتکرمانشاه983 کیلومتر
هراتبجنورد1157 کیلومتر
هراتارومیه1487 کیلومتر
هراتکرج912 کیلومتر
هراتایلام1069 کیلومتر
هراتاهواز764 کیلومتر
به ما بپیوندید

اگر در زمینه گردشگری و خدمات به مسافرین فعالیت می‌کنید، ما آماده‌ایم بهترین مکان تبلیغات را در اختیار شما قرار دهیم.