اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله تعدادی از شهرهای استان آذربایجان غربی با بعضی از مراکز استانها
بازرگانارومیه306 کیلومتر
جلدیانتبریز260 کیلومتر
قوشچیتبریز207 کیلومتر
مهابادزاهدان2031 کیلومتر
خویتبریز161 کیلومتر
پسوهارومیه128 کیلومتر
سردشتارومیه241 کیلومتر
مهاباداهواز930 کیلومتر
بازرگاناهواز1418 کیلومتر
تکابتبریز301 کیلومتر
میاندوآبتبریز170 کیلومتر
سلماساردبیل383 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله تعدادی از شهرهای استان آذربایجان غربی با بعضی از مراکز استانها
بازرگانارومیه306 کیلومتر
جلدیانتبریز260 کیلومتر
قوشچیتبریز207 کیلومتر
مهابادزاهدان2031 کیلومتر
خویتبریز161 کیلومتر
پسوهارومیه128 کیلومتر
سردشتارومیه241 کیلومتر
مهاباداهواز930 کیلومتر
بازرگاناهواز1418 کیلومتر
تکابتبریز301 کیلومتر
میاندوآبتبریز170 کیلومتر
سلماساردبیل383 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید