اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

فاصله آفتاب با بعضی از مراکز استانها
آفتابتبریز548 کیلومتر
آفتاببوشهر1058 کیلومتر
آفتابزاهدان1582 کیلومتر
آفتاباردبیل504 کیلومتر
آفتاباصفهان463 کیلومتر
آفتابارومیه679 کیلومتر
آفتاببیرجند1225 کیلومتر
آفتاببجنورد838 کیلومتر
آفتاباهواز855 کیلومتر
آفتابتهران100 کیلومتر
آفتابکرج43 کیلومتر
آفتابسنندج500 کیلومتر

توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

فاصله آفتاب با بعضی از مراکز استانها
آفتابتبریز548 کیلومتر
آفتاببوشهر1058 کیلومتر
آفتابزاهدان1582 کیلومتر
آفتاباردبیل504 کیلومتر
آفتاباصفهان463 کیلومتر
آفتابارومیه679 کیلومتر
آفتاببیرجند1225 کیلومتر
آفتاببجنورد838 کیلومتر
آفتاباهواز855 کیلومتر
آفتابتهران100 کیلومتر
آفتابکرج43 کیلومتر
آفتابسنندج500 کیلومتر
به ما بپیوندید

اگر در زمینه گردشگری و خدمات به مسافرین فعالیت می‌کنید، ما آماده‌ایم بهترین مکان تبلیغات را در اختیار شما قرار دهیم.