مسافت و فاصله نسیم شهر - تهران تا تهران از ۳ مسیر - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر نسیم شهر - تهران به تهران

برای سفر از نسیم شهر - تهران به تهران 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
131 کیلومتر26 دقیقه70 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
صباشهر، باغستان، شهرقدس، اسلامشهر، احمدآباد مستوفی، چهاردانگه، باقرشهر، شهر ری
235 کیلومتر28 دقیقه74 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
صباشهر، باغستان، شهرقدس، اسلامشهر، احمدآباد مستوفی، چهاردانگه، باقرشهر
345 کیلومتر38 دقیقه71 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
باغستان، احمدآباد مستوفی، نصیرشهر، گلستان، اسلامشهر، صالحیه، کهریزک، باقرشهر، چهاردانگه

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر نسیم شهر - تهران به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
نسیم شهر - تهرانابیانه303 کیلومتر3:13 ساعت
نسیم شهر - تهراناراک253 کیلومتر2:48 ساعت
نسیم شهر - تهراناردبیل610 کیلومتر6:29 ساعت
نسیم شهر - تهرانارومیه785 کیلومتر7:41 ساعت
نسیم شهر - تهراناصفهان405 کیلومتر4:08 ساعت
نسیم شهر - تهراناهواز760 کیلومتر8:15 ساعت
نسیم شهر - تهرانایلام639 کیلومتر7:07 ساعت
نسیم شهر - تهرانبابل248 کیلومتر3:24 ساعت
نسیم شهر - تهرانبجنورد755 کیلومتر8:56 ساعت
نسیم شهر - تهرانبندرعباس1263 کیلومتر13:19 ساعت
نسیم شهر - تهرانبوشهر1026 کیلومتر11:15 ساعت
نسیم شهر - تهرانبی بی حکیمه965 کیلومتر10:42 ساعت
نسیم شهر - تهرانبیرجند1189 کیلومتر13:31 ساعت
نسیم شهر - تهرانتبریز645 کیلومتر6:06 ساعت
نسیم شهر - تهرانترمینال جزیره کیش1340 کیلومتر14:44 ساعت
نسیم شهر - تهرانتهران31 کیلومتر26 دقیقه
نسیم شهر - تهرانخرم آباد428 کیلومتر4:39 ساعت
نسیم شهر - تهرانرشت349 کیلومتر3:48 ساعت
نسیم شهر - تهرانزاهدان1465 کیلومتر15:54 ساعت
نسیم شهر - تهرانزنجان352 کیلومتر3:21 ساعت
نسیم شهر - تهرانساری285 کیلومتر3:51 ساعت
نسیم شهر - تهرانسمنان243 کیلومتر2:44 ساعت
نسیم شهر - تهرانسنندج458 کیلومتر4:41 ساعت
نسیم شهر - تهرانشهرکرد493 کیلومتر5:06 ساعت
نسیم شهر - تهرانشیراز820 کیلومتر8:09 ساعت
نسیم شهر - تهرانقزوین172 کیلومتر1:43 ساعت
نسیم شهر - تهرانقم131 کیلومتر1:25 ساعت
نسیم شهر - تهرانکرج40 کیلومتر41 دقیقه
نسیم شهر - تهرانکرمان968 کیلومتر9:54 ساعت
نسیم شهر - تهرانکرمانشاه471 کیلومتر4:54 ساعت
نسیم شهر - تهرانگرگان416 کیلومتر5:24 ساعت
نسیم شهر - تهرانمرز چذابه903 کیلومتر9:53 ساعت
نسیم شهر - تهرانمرز خسروی671 کیلومتر7:18 ساعت
نسیم شهر - تهرانمرز شلمچه903 کیلومتر9:52 ساعت
نسیم شهر - تهرانمرز مهران735 کیلومتر8:30 ساعت
نسیم شهر - تهرانمسجد جمکران139 کیلومتر1:31 ساعت
نسیم شهر - تهرانمشهد920 کیلومتر10:24 ساعت
نسیم شهر - تهرانهمدان290 کیلومتر2:50 ساعت
نسیم شهر - تهرانیاسوج739 کیلومتر7:26 ساعت
نسیم شهر - تهرانیزد617 کیلومتر6:13 ساعت