مسیریاب بهراه

برای داشتن سفری خوش امکاناتی کم نظیر را یکجا برای شما فراهم کرده‌ایم.

  • مسیریابی برای اتومبیل سواری
  • مسیریابی برای دوچرخه سواری
  • مسیریابی برای پیاده‌روی
  • ردیابی ماهواره‌ای جی پی اس
  • مشخص کردن کیفیت جاده‌های مسیر
  • وضعیت زنده ترافیک
  • لیست پمپ بنزینها و جایگاههای سوخت
  • لیست انواع استراحتگاه‌ها و اقامتگاه‌های بومگردی
  • قبله نما برای یافتن جهت قبله در جاده

توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
بیشترین سفرهای ۷ روز گذشته

این آمار فقط مربوط به سایت بهراه میباشد.

لیست تصادفی از مسافت و زمان مسیر چند شهر با مراکز استان‌ها و نقاط پرتردد ایران
اراکمرز خسروی492 کیلومتر6:00 ساعت
مشهدمرز چذابه1740 کیلومتر19:02 ساعت
شهرکردترمینال جزیره کیش956 کیلومتر11:14 ساعت
بندرعباسمرز چذابه1154 کیلومتر13:27 ساعت
بیرجندترمینال جزیره کیش1301 کیلومتر16:01 ساعت
تهرانبندر چارک، کیش1354 کیلومتر14:43 ساعت
زنجانبی بی حکیمه1150 کیلومتر12:59 ساعت
ساریمرز شلمچه1173 کیلومتر13:38 ساعت
گرگانمرز شلمچه1374 کیلومتر15:10 ساعت
سمنانبی بی حکیمه1110 کیلومتر12:00 ساعت
ایلاممرز شلمچه580 کیلومتر7:25 ساعت
قزوینمسجد جمکران265 کیلومتر2:34 ساعت
ابیانه - اصفهانقم185 کیلومتر2:02 ساعت
بوشهرمرز مهران802 کیلومتر9:38 ساعت
رشتمرز چذابه1102 کیلومتر12:30 ساعت
زاهدانشهرکرد1274 کیلومتر14:15 ساعت
کرجمرز چذابه932 کیلومتر10:21 ساعت
سمنانمرز چذابه1067 کیلومتر11:33 ساعت
اصفهانبابل647 کیلومتر7:05 ساعت
تبریزترمینال جزیره کیش1817 کیلومتر19:46 ساعت
بندرعباسمرز مهران1521 کیلومتر18:08 ساعت
بجنوردبابل476 کیلومتر5:59 ساعت
بوشهربی بی حکیمه223 کیلومتر2:55 ساعت
اصفهانترمینال جزیره کیش919 کیلومتر10:45 ساعت
بیرجندابیانه937 کیلومتر11:30 ساعت
رشتمرز مهران846 کیلومتر10:12 ساعت
قمبی بی حکیمه843 کیلومتر9:27 ساعت
کرمانشاهترمینال جزیره کیش1388 کیلومتر16:12 ساعت
زاهدانمرز چذابه1698 کیلومتر19:42 ساعت
کرجمرز مهران764 کیلومتر8:57 ساعت
سمنانمرز مهران965 کیلومتر10:41 ساعت
گرگانمسجد جمکران592 کیلومتر6:29 ساعت
اهوازبابل999 کیلومتر11:36 ساعت
بوشهرمرز چذابه436 کیلومتر4:58 ساعت
یاسوجبابل962 کیلومتر10:26 ساعت
بابلمرز خسروی912 کیلومتر10:36 ساعت
خرم آبادمسجد جمکران317 کیلومتر3:43 ساعت
زاهدانمرز مهران1916 کیلومتر22:40 ساعت
کرجبی بی حکیمه1017 کیلومتر11:11 ساعت
سنندجابیانه624 کیلومتر6:43 ساعت
اراکترمینال جزیره کیش1193 کیلومتر14:01 ساعت
بجنوردمسجد جمکران791 کیلومتر9:04 ساعت
شهرکردبابل745 کیلومتر8:09 ساعت
سمنانیاسوج884 کیلومتر8:44 ساعت
ایلاممسجد جمکران563 کیلومتر7:18 ساعت