مسیریاب بهراه
مسیر افوس - اصفهان به ارومیه

برای سفر از افوس - اصفهان به ارومیه 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1866 کیلومتر11:00 ساعت79 کیلومتر/ساعت
21030 کیلومتر11:19 ساعت91 کیلومتر/ساعت
3943 کیلومتر12:27 ساعت76 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر افوس - اصفهان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
افوس - اصفهانابیانه325 کیلومتر3:33 ساعت
افوس - اصفهاناراک184 کیلومتر2:32 ساعت
افوس - اصفهاناردبیل855 کیلومتر10:07 ساعت
افوس - اصفهانارومیه866 کیلومتر11:00 ساعت
افوس - اصفهاناصفهان177 کیلومتر2:12 ساعت
افوس - اصفهاناهواز552 کیلومتر6:25 ساعت
افوس - اصفهانایلام466 کیلومتر6:25 ساعت
افوس - اصفهانبابل622 کیلومتر8:02 ساعت
افوس - اصفهانبجنورد1059 کیلومتر12:37 ساعت
افوس - اصفهانبندرعباس1081 کیلومتر12:09 ساعت
افوس - اصفهانبوشهر753 کیلومتر8:53 ساعت
افوس - اصفهانبیرجند1094 کیلومتر12:56 ساعت
افوس - اصفهانپایانه مرزی خسروی580 کیلومتر7:30 ساعت
افوس - اصفهانپایانه مرزی شلمچه694 کیلومتر8:03 ساعت
افوس - اصفهانپایانه مرزی مهران563 کیلومتر7:47 ساعت
افوس - اصفهانتبریز890 کیلومتر9:45 ساعت
افوس - اصفهانتهران428 کیلومتر5:05 ساعت
افوس - اصفهانخرم آباد219 کیلومتر2:50 ساعت
افوس - اصفهانرشت633 کیلومتر7:40 ساعت
افوس - اصفهانزاهدان1369 کیلومتر15:20 ساعت
افوس - اصفهانزنجان597 کیلومتر7:00 ساعت
افوس - اصفهانساری658 کیلومتر8:29 ساعت
افوس - اصفهانسمنان546 کیلومتر6:26 ساعت
افوس - اصفهانسنندج502 کیلومتر6:05 ساعت
افوس - اصفهانشهرکرد185 کیلومتر2:06 ساعت
افوس - اصفهانشیراز547 کیلومتر5:48 ساعت
افوس - اصفهانقزوین463 کیلومتر5:36 ساعت
افوس - اصفهانقم268 کیلومتر3:41 ساعت
افوس - اصفهانکرج433 کیلومتر5:19 ساعت
افوس - اصفهانکرمان873 کیلومتر9:19 ساعت
افوس - اصفهانکرمانشاه394 کیلومتر5:11 ساعت
افوس - اصفهانگرگان789 کیلومتر10:02 ساعت
افوس - اصفهانمسجد مقدس جمکران273 کیلومتر3:46 ساعت
افوس - اصفهانمشهد1223 کیلومتر14:06 ساعت
افوس - اصفهانهمدان331 کیلومتر4:11 ساعت
افوس - اصفهانیاسوج466 کیلومتر5:04 ساعت
افوس - اصفهانیزد522 کیلومتر5:39 ساعت