مسیریاب بهراه
مسیر ملایر به قزوین

برای سفر از ملایر به قزوین 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1321 کیلومتر3:41 ساعت87 کیلومتر/ساعت
2417 کیلومتر4:42 ساعت88 کیلومتر/ساعت
3406 کیلومتر4:24 ساعت92 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر ملایر به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
ملایرابیانه417 کیلومتر4:48 ساعت
ملایراراک101 کیلومتر1:12 ساعت
ملایراردبیل645 کیلومتر7:23 ساعت
ملایرارومیه621 کیلومتر7:50 ساعت
ملایراصفهان380 کیلومتر4:37 ساعت
ملایراهواز478 کیلومتر5:22 ساعت
ملایرایلام359 کیلومتر4:37 ساعت
ملایربابل596 کیلومتر7:01 ساعت
ملایربجنورد1026 کیلومتر11:45 ساعت
ملایربندرعباس1306 کیلومتر14:53 ساعت
ملایربوشهر882 کیلومتر9:47 ساعت
ملایربی بی حکیمه789 کیلومتر8:47 ساعت
ملایربیرجند1303 کیلومتر15:05 ساعت
ملایرتبریز680 کیلومتر7:00 ساعت
ملایرترمینال جزیره کیش1293 کیلومتر15:06 ساعت
ملایرتهران380 کیلومتر4:03 ساعت
ملایرخرم آباد146 کیلومتر1:47 ساعت
ملایررشت482 کیلومتر5:37 ساعت
ملایرزاهدان1578 کیلومتر17:29 ساعت
ملایرزنجان388 کیلومتر4:15 ساعت
ملایرساری633 کیلومتر7:28 ساعت
ملایرسمنان514 کیلومتر5:34 ساعت
ملایرسنندج257 کیلومتر2:55 ساعت
ملایرشهرکرد409 کیلومتر4:50 ساعت
ملایرشیراز772 کیلومتر8:31 ساعت
ملایرقزوین321 کیلومتر3:41 ساعت
ملایرقم235 کیلومتر2:48 ساعت
ملایرکرج385 کیلومتر4:17 ساعت
ملایرکرمان1082 کیلومتر11:28 ساعت
ملایرکرمانشاه192 کیلومتر2:23 ساعت
ملایرگرگان764 کیلومتر9:01 ساعت
ملایرمرز خسروی392 کیلومتر4:47 ساعت
ملایرمرز شلمچه621 کیلومتر7:00 ساعت
ملایرمرز مهران456 کیلومتر5:59 ساعت
ملایرمسجد جمکران243 کیلومتر2:57 ساعت
ملایرمشهد1190 کیلومتر13:14 ساعت
ملایرهمدان86 کیلومتر1:01 ساعت
ملایریاسوج691 کیلومتر7:48 ساعت
ملایریزد731 کیلومتر7:48 ساعت