مسیریاب بهراه
مسیر سلطانیه - زنجان به تبریز

برای سفر از سلطانیه - زنجان به تبریز 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسافت این مسیر 338 کیلومتر و مدت زمان تقریبی مسافرت 3:17 ساعت خواهد بود.

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر سلطانیه - زنجان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
سلطانیه - زنجانابیانه520 کیلومتر5:37 ساعت
سلطانیه - زنجاناراک421 کیلومتر4:40 ساعت
سلطانیه - زنجاناردبیل303 کیلومتر3:40 ساعت
سلطانیه - زنجانارومیه478 کیلومتر4:51 ساعت
سلطانیه - زنجاناصفهان574 کیلومتر6:01 ساعت
سلطانیه - زنجاناهواز774 کیلومتر9:04 ساعت
سلطانیه - زنجانایلام565 کیلومتر7:02 ساعت
سلطانیه - زنجانبابل514 کیلومتر6:00 ساعت
سلطانیه - زنجانبجنورد1061 کیلومتر11:24 ساعت
سلطانیه - زنجانبندرعباس1480 کیلومتر15:44 ساعت
سلطانیه - زنجانبوشهر1180 کیلومتر13:15 ساعت
سلطانیه - زنجانبیرجند1406 کیلومتر15:55 ساعت
سلطانیه - زنجانپایانه مرزی خسروی597 کیلومتر7:12 ساعت
سلطانیه - زنجانپایانه مرزی شلمچه917 کیلومتر10:42 ساعت
سلطانیه - زنجانپایانه مرزی مهران661 کیلومتر8:24 ساعت
سلطانیه - زنجانتبریز338 کیلومتر3:17 ساعت
سلطانیه - زنجانتهران302 کیلومتر3:05 ساعت
سلطانیه - زنجانخرم آباد441 کیلومتر5:29 ساعت
سلطانیه - زنجانرشت200 کیلومتر2:48 ساعت
سلطانیه - زنجانزاهدان1681 کیلومتر18:18 ساعت
سلطانیه - زنجانزنجان46 کیلومتر33 دقیقه
سلطانیه - زنجانساری550 کیلومتر6:27 ساعت
سلطانیه - زنجانسمنان549 کیلومتر5:13 ساعت
سلطانیه - زنجانسنندج283 کیلومتر4:12 ساعت
سلطانیه - زنجانشهرکرد661 کیلومتر6:59 ساعت
سلطانیه - زنجانشیراز974 کیلومتر10:10 ساعت
سلطانیه - زنجانقزوین148 کیلومتر1:26 ساعت
سلطانیه - زنجانقم340 کیلومتر3:43 ساعت
سلطانیه - زنجانکرج261 کیلومتر2:39 ساعت
سلطانیه - زنجانکرمان1185 کیلومتر12:18 ساعت
سلطانیه - زنجانکرمانشاه397 کیلومتر4:48 ساعت
سلطانیه - زنجانگرگان0 کیلومتر0 دقیقه
سلطانیه - زنجانمسجد مقدس جمکران350 کیلومتر3:53 ساعت
سلطانیه - زنجانمشهد1225 کیلومتر12:53 ساعت
سلطانیه - زنجانهمدان216 کیلومتر2:45 ساعت
سلطانیه - زنجانیاسوج893 کیلومتر9:26 ساعت
سلطانیه - زنجانیزد834 کیلومتر8:38 ساعت