مسیریاب بهراه
مسیر دزج - کردستان به تبریز

برای سفر از دزج - کردستان به تبریز 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1542 کیلومتر6:16 ساعت86 کیلومتر/ساعت
2509 کیلومتر6:26 ساعت79 کیلومتر/ساعت
3546 کیلومتر6:38 ساعت82 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر دزج - کردستان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
دزج - کردستانابیانه521 کیلومتر5:35 ساعت
دزج - کردستاناراک255 کیلومتر3:01 ساعت
دزج - کردستاناردبیل508 کیلومتر6:39 ساعت
دزج - کردستانارومیه480 کیلومتر6:15 ساعت
دزج - کردستاناصفهان575 کیلومتر5:58 ساعت
دزج - کردستاناهواز630 کیلومتر7:08 ساعت
دزج - کردستانایلام321 کیلومتر4:25 ساعت
دزج - کردستانبابل598 کیلومتر6:48 ساعت
دزج - کردستانبجنورد1094 کیلومتر11:54 ساعت
دزج - کردستانبندرعباس1481 کیلومتر15:41 ساعت
دزج - کردستانبوشهر1034 کیلومتر11:34 ساعت
دزج - کردستانبیرجند1407 کیلومتر15:52 ساعت
دزج - کردستانپایانه مرزی خسروی353 کیلومتر4:36 ساعت
دزج - کردستانپایانه مرزی شلمچه772 کیلومتر8:46 ساعت
دزج - کردستانپایانه مرزی مهران417 کیلومتر5:48 ساعت
دزج - کردستانتبریز542 کیلومتر6:16 ساعت
دزج - کردستانتهران381 کیلومتر3:50 ساعت
دزج - کردستانخرم آباد297 کیلومتر3:33 ساعت
دزج - کردستانرشت466 کیلومتر5:22 ساعت
دزج - کردستانزاهدان1683 کیلومتر18:16 ساعت
دزج - کردستانزنجان257 کیلومتر3:35 ساعت
دزج - کردستانساری635 کیلومتر7:15 ساعت
دزج - کردستانسمنان582 کیلومتر5:43 ساعت
دزج - کردستانسنندج117 کیلومتر1:21 ساعت
دزج - کردستانشهرکرد564 کیلومتر6:38 ساعت
دزج - کردستانشیراز975 کیلومتر10:07 ساعت
دزج - کردستانقزوین305 کیلومتر3:26 ساعت
دزج - کردستانقم342 کیلومتر3:41 ساعت
دزج - کردستانکرج386 کیلومتر4:04 ساعت
دزج - کردستانکرمان1186 کیلومتر12:15 ساعت
دزج - کردستانکرمانشاه153 کیلومتر2:12 ساعت
دزج - کردستانگرگان766 کیلومتر8:48 ساعت
دزج - کردستانمسجد مقدس جمکران351 کیلومتر3:50 ساعت
دزج - کردستانمشهد1258 کیلومتر13:23 ساعت
دزج - کردستانهمدان71 کیلومتر48 دقیقه
دزج - کردستانیاسوج894 کیلومتر9:24 ساعت
دزج - کردستانیزد836 کیلومتر8:35 ساعت