مسیریاب بهراه
مسیر نیک پی - زنجان به اردبیل

برای سفر از نیک پی - زنجان به اردبیل 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسافت این مسیر 221 کیلومتر و مدت زمان تقریبی مسافرت 2:51 ساعت خواهد بود.

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر نیک پی - زنجان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
نیک پی - زنجانابیانه588 کیلومتر6:16 ساعت
نیک پی - زنجاناراک489 کیلومتر5:19 ساعت
نیک پی - زنجاناردبیل221 کیلومتر2:51 ساعت
نیک پی - زنجانارومیه397 کیلومتر4:03 ساعت
نیک پی - زنجاناصفهان642 کیلومتر6:40 ساعت
نیک پی - زنجاناهواز856 کیلومتر9:57 ساعت
نیک پی - زنجانایلام647 کیلومتر7:55 ساعت
نیک پی - زنجانبابل582 کیلومتر6:39 ساعت
نیک پی - زنجانبجنورد1129 کیلومتر12:03 ساعت
نیک پی - زنجانبندرعباس1548 کیلومتر16:22 ساعت
نیک پی - زنجانبوشهر1248 کیلومتر13:54 ساعت
نیک پی - زنجانبیرجند1474 کیلومتر16:34 ساعت
نیک پی - زنجانپایانه مرزی خسروی680 کیلومتر8:05 ساعت
نیک پی - زنجانپایانه مرزی شلمچه999 کیلومتر11:35 ساعت
نیک پی - زنجانپایانه مرزی مهران744 کیلومتر9:17 ساعت
نیک پی - زنجانتبریز256 کیلومتر2:29 ساعت
نیک پی - زنجانتهران370 کیلومتر3:44 ساعت
نیک پی - زنجانخرم آباد524 کیلومتر6:22 ساعت
نیک پی - زنجانرشت235 کیلومتر3:07 ساعت
نیک پی - زنجانزاهدان1749 کیلومتر18:57 ساعت
نیک پی - زنجانزنجان42 کیلومتر30 دقیقه
نیک پی - زنجانساری618 کیلومتر7:06 ساعت
نیک پی - زنجانسمنان617 کیلومتر5:52 ساعت
نیک پی - زنجانسنندج306 کیلومتر4:06 ساعت
نیک پی - زنجانشهرکرد729 کیلومتر7:38 ساعت
نیک پی - زنجانشیراز1042 کیلومتر10:48 ساعت
نیک پی - زنجانقزوین216 کیلومتر2:05 ساعت
نیک پی - زنجانقم408 کیلومتر4:22 ساعت
نیک پی - زنجانکرج329 کیلومتر3:17 ساعت
نیک پی - زنجانکرمان1253 کیلومتر12:57 ساعت
نیک پی - زنجانکرمانشاه479 کیلومتر5:41 ساعت
نیک پی - زنجانگرگان750 کیلومتر8:38 ساعت
نیک پی - زنجانمسجد مقدس جمکران418 کیلومتر4:32 ساعت
نیک پی - زنجانمشهد1293 کیلومتر13:31 ساعت
نیک پی - زنجانهمدان298 کیلومتر3:38 ساعت
نیک پی - زنجانیاسوج961 کیلومتر10:05 ساعت
نیک پی - زنجانیزد902 کیلومتر9:16 ساعت