مسیریاب بهراه
مسیر صالحیه - تهران به شیراز

برای سفر از صالحیه - تهران به شیراز 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1806 کیلومتر8:00 ساعت101 کیلومتر/ساعت
2810 کیلومتر8:22 ساعت97 کیلومتر/ساعت
3889 کیلومتر9:47 ساعت91 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر صالحیه - تهران به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
صالحیه - تهرانابیانه290 کیلومتر3:03 ساعت
صالحیه - تهراناراک256 کیلومتر2:53 ساعت
صالحیه - تهراناردبیل613 کیلومتر6:34 ساعت
صالحیه - تهرانارومیه789 کیلومتر7:46 ساعت
صالحیه - تهراناصفهان409 کیلومتر3:59 ساعت
صالحیه - تهراناهواز764 کیلومتر8:20 ساعت
صالحیه - تهرانایلام642 کیلومتر7:12 ساعت
صالحیه - تهرانبابل248 کیلومتر3:27 ساعت
صالحیه - تهرانبجنورد770 کیلومتر8:52 ساعت
صالحیه - تهرانبندرعباس1250 کیلومتر13:10 ساعت
صالحیه - تهرانبوشهر1012 کیلومتر11:05 ساعت
صالحیه - تهرانبی بی حکیمه951 کیلومتر10:32 ساعت
صالحیه - تهرانبیرجند1176 کیلومتر13:21 ساعت
صالحیه - تهرانتبریز648 کیلومتر6:11 ساعت
صالحیه - تهرانترمینال جزیره کیش1327 کیلومتر14:34 ساعت
صالحیه - تهرانتهران39 کیلومتر31 دقیقه
صالحیه - تهرانخرم آباد432 کیلومتر4:44 ساعت
صالحیه - تهرانرشت353 کیلومتر3:53 ساعت
صالحیه - تهرانزاهدان1451 کیلومتر15:44 ساعت
صالحیه - تهرانزنجان356 کیلومتر3:26 ساعت
صالحیه - تهرانساری285 کیلومتر3:53 ساعت
صالحیه - تهرانسمنان258 کیلومتر2:41 ساعت
صالحیه - تهرانسنندج462 کیلومتر4:46 ساعت
صالحیه - تهرانشهرکرد506 کیلومتر5:02 ساعت
صالحیه - تهرانشیراز806 کیلومتر8:00 ساعت
صالحیه - تهرانقزوین175 کیلومتر1:48 ساعت
صالحیه - تهرانقم118 کیلومتر1:15 ساعت
صالحیه - تهرانکرج47 کیلومتر50 دقیقه
صالحیه - تهرانکرمان955 کیلومتر9:44 ساعت
صالحیه - تهرانکرمانشاه475 کیلومتر4:59 ساعت
صالحیه - تهرانگرگان416 کیلومتر5:26 ساعت
صالحیه - تهرانمرز خسروی675 کیلومتر7:23 ساعت
صالحیه - تهرانمرز شلمچه907 کیلومتر9:57 ساعت
صالحیه - تهرانمرز مهران739 کیلومتر8:35 ساعت
صالحیه - تهرانمسجد جمکران125 کیلومتر1:22 ساعت
صالحیه - تهرانمشهد935 کیلومتر10:20 ساعت
صالحیه - تهرانهمدان294 کیلومتر2:55 ساعت
صالحیه - تهرانیاسوج725 کیلومتر7:16 ساعت
صالحیه - تهرانیزد604 کیلومتر6:04 ساعت