مسیریاب بهراه
مسیر قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمد به کرج

برای سفر از قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمد به کرج 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1886 کیلومتر10:55 ساعت81 کیلومتر/ساعت
2915 کیلومتر10:59 ساعت83 کیلومتر/ساعت
3932 کیلومتر11:01 ساعت85 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمد به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدابیانه630 کیلومتر8:19 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمداراک648 کیلومتر7:48 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمداردبیل1261 کیلومتر14:55 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدارومیه0 کیلومتر0 دقیقه
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمداصفهان452 کیلومتر6:29 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمداهواز203 کیلومتر2:59 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدایلام579 کیلومتر8:00 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدبابل1105 کیلومتر13:24 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدبجنورد1535 کیلومتر17:55 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدبندرعباس976 کیلومتر12:24 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدبوشهر332 کیلومتر4:21 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدبی بی حکیمه0 کیلومتر0 دقیقه
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدبیرجند1255 کیلومتر15:52 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدتبریز1296 کیلومتر14:33 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدترمینال جزیره کیش0 کیلومتر0 دقیقه
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدتهران895 کیلومتر10:28 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدخرم آباد473 کیلومتر5:51 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدرشت1098 کیلومتر13:10 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدزاهدان0 کیلومتر0 دقیقه
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدزنجان1003 کیلومتر11:48 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدساری1141 کیلومتر13:51 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدسمنان1023 کیلومتر11:44 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدسنندج0 کیلومتر0 دقیقه
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدشهرکرد407 کیلومتر5:53 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدشیراز400 کیلومتر5:22 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدقزوین917 کیلومتر11:12 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدقم762 کیلومتر9:15 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدکرج886 کیلومتر10:55 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدکرمان976 کیلومتر11:31 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدکرمانشاه663 کیلومتر8:32 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدگرگان1336 کیلومتر15:20 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدمرز خسروی717 کیلومتر9:26 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدمرز شلمچه303 کیلومتر4:02 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدمرز مهران565 کیلومتر7:39 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدمسجد جمکران752 کیلومتر9:11 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدمشهد1538 کیلومتر18:17 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدهمدان701 کیلومتر8:34 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدیاسوج261 کیلومتر3:39 ساعت
قلعه ممبی - کهگیلویه و بویر احمدیزد628 کیلومتر7:53 ساعت