مسیریاب بهراه
مسیر گناباد - خراسان رضوی به شیراز

برای سفر از گناباد - خراسان رضوی به شیراز 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسافت این مسیر 1050 کیلومتر و مدت زمان تقریبی مسافرت 12:13 ساعت خواهد بود.

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر گناباد - خراسان رضوی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
گناباد - خراسان رضویابیانه925 کیلومتر11:05 ساعت
گناباد - خراسان رضویاراک1114 کیلومتر12:43 ساعت
گناباد - خراسان رضویاردبیل1537 کیلومتر16:53 ساعت
گناباد - خراسان رضویارومیه1712 کیلومتر18:05 ساعت
گناباد - خراسان رضویاصفهان880 کیلومتر10:28 ساعت
گناباد - خراسان رضویاهواز1382 کیلومتر17:10 ساعت
گناباد - خراسان رضویایلام1567 کیلومتر17:34 ساعت
گناباد - خراسان رضویبابل801 کیلومتر9:42 ساعت
گناباد - خراسان رضویبجنورد446 کیلومتر5:52 ساعت
گناباد - خراسان رضویبندرعباس1098 کیلومتر13:04 ساعت
گناباد - خراسان رضویبوشهر1331 کیلومتر15:42 ساعت
گناباد - خراسان رضویبیرجند214 کیلومتر2:24 ساعت
گناباد - خراسان رضویتبریز1572 کیلومتر16:31 ساعت
گناباد - خراسان رضویترمینال جزیره کیش0 کیلومتر0 دقیقه
گناباد - خراسان رضویتهران921 کیلومتر10:47 ساعت
گناباد - خراسان رضویخرم آباد1290 کیلومتر14:35 ساعت
گناباد - خراسان رضویرشت1276 کیلومتر14:13 ساعت
گناباد - خراسان رضویزاهدان661 کیلومتر8:21 ساعت
گناباد - خراسان رضویزنجان1280 کیلومتر13:46 ساعت
گناباد - خراسان رضویساری764 کیلومتر9:12 ساعت
گناباد - خراسان رضویسمنان701 کیلومتر8:20 ساعت
گناباد - خراسان رضویسنندج1386 کیلومتر15:08 ساعت
گناباد - خراسان رضویشهرکرد980 کیلومتر11:40 ساعت
گناباد - خراسان رضویشیراز1050 کیلومتر12:13 ساعت
گناباد - خراسان رضویقزوین1099 کیلومتر12:07 ساعت
گناباد - خراسان رضویقم981 کیلومتر11:02 ساعت
گناباد - خراسان رضویکرج969 کیلومتر11:21 ساعت
گناباد - خراسان رضویکرمان612 کیلومتر7:39 ساعت
گناباد - خراسان رضویکرمانشاه1399 کیلومتر15:21 ساعت
گناباد - خراسان رضویگرگان643 کیلومتر8:15 ساعت
گناباد - خراسان رضویمرز خسروی1599 کیلومتر17:45 ساعت
گناباد - خراسان رضویمرز شلمچه1470 کیلومتر17:56 ساعت
گناباد - خراسان رضویمرز مهران1663 کیلومتر18:57 ساعت
گناباد - خراسان رضویمسجد جمکران982 کیلومتر11:07 ساعت
گناباد - خراسان رضویمشهد289 کیلومتر3:00 ساعت
گناباد - خراسان رضویهمدان1218 کیلومتر13:17 ساعت
گناباد - خراسان رضوییاسوج994 کیلومتر12:02 ساعت
گناباد - خراسان رضوییزد618 کیلومتر7:44 ساعت