مسیریاب بهراه
مسیر تفرش - مرکزی به ساری

برای سفر از تفرش - مرکزی به ساری 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1487 کیلومتر6:02 ساعت81 کیلومتر/ساعت
2553 کیلومتر6:30 ساعت85 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر تفرش - مرکزی به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
تفرش - مرکزیابیانه290 کیلومتر3:27 ساعت
تفرش - مرکزیاراک90 کیلومتر1:16 ساعت
تفرش - مرکزیاردبیل644 کیلومتر7:37 ساعت
تفرش - مرکزیارومیه820 کیلومتر8:48 ساعت
تفرش - مرکزیاصفهان308 کیلومتر3:29 ساعت
تفرش - مرکزیاهواز591 کیلومتر6:38 ساعت
تفرش - مرکزیایلام506 کیلومتر6:37 ساعت
تفرش - مرکزیبابل451 کیلومتر5:36 ساعت
تفرش - مرکزیبجنورد900 کیلومتر10:24 ساعت
تفرش - مرکزیبندرعباس1250 کیلومتر13:33 ساعت
تفرش - مرکزیبوشهر914 کیلومتر10:44 ساعت
تفرش - مرکزیبی بی حکیمه902 کیلومتر10:03 ساعت
تفرش - مرکزیبیرجند1177 کیلومتر13:45 ساعت
تفرش - مرکزیتبریز679 کیلومتر7:14 ساعت
تفرش - مرکزیترمینال جزیره کیش1229 کیلومتر14:12 ساعت
تفرش - مرکزیتهران234 کیلومتر2:37 ساعت
تفرش - مرکزیخرم آباد259 کیلومتر3:03 ساعت
تفرش - مرکزیرشت423 کیلومتر5:10 ساعت
تفرش - مرکزیزاهدان1452 کیلومتر16:08 ساعت
تفرش - مرکزیزنجان387 کیلومتر4:29 ساعت
تفرش - مرکزیساری487 کیلومتر6:02 ساعت
تفرش - مرکزیسمنان387 کیلومتر4:13 ساعت
تفرش - مرکزیسنندج368 کیلومتر4:21 ساعت
تفرش - مرکزیشهرکرد396 کیلومتر4:27 ساعت
تفرش - مرکزیشیراز708 کیلومتر7:38 ساعت
تفرش - مرکزیقزوین253 کیلومتر3:05 ساعت
تفرش - مرکزیقم109 کیلومتر1:28 ساعت
تفرش - مرکزیکرج239 کیلومتر2:51 ساعت
تفرش - مرکزیکرمان956 کیلومتر10:08 ساعت
تفرش - مرکزیکرمانشاه381 کیلومتر4:34 ساعت
تفرش - مرکزیگرگان619 کیلومتر7:35 ساعت
تفرش - مرکزیمرز خسروی581 کیلومتر6:58 ساعت
تفرش - مرکزیمرز شلمچه734 کیلومتر8:16 ساعت
تفرش - مرکزیمرز مهران602 کیلومتر8:00 ساعت
تفرش - مرکزیمسجد جمکران116 کیلومتر1:36 ساعت
تفرش - مرکزیمشهد1064 کیلومتر11:53 ساعت
تفرش - مرکزیهمدان200 کیلومتر2:30 ساعت
تفرش - مرکزییاسوج627 کیلومتر6:55 ساعت
تفرش - مرکزییزد605 کیلومتر6:27 ساعت