مسیریاب بهراه
مسیر کوهسار به شهر سمنان

برای سفر از کوهسار به شهر سمنان 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1293 کیلومتر3:23 ساعت86 کیلومتر/ساعت
2333 کیلومتر3:41 ساعت90 کیلومتر/ساعت
3291 کیلومتر3:44 ساعت78 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر کوهسار به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
کوهسارابیانه381 کیلومتر4:03 ساعت
کوهساراراک308 کیلومتر3:36 ساعت
کوهساراردبیل525 کیلومتر5:47 ساعت
کوهسارارومیه700 کیلومتر6:59 ساعت
کوهساراصفهان461 کیلومتر4:57 ساعت
کوهساراهواز815 کیلومتر9:03 ساعت
کوهسارایلام694 کیلومتر7:56 ساعت
کوهساربابل285 کیلومتر3:52 ساعت
کوهساربجنورد805 کیلومتر9:34 ساعت
کوهساربندرعباس1341 کیلومتر14:09 ساعت
کوهساربوشهر1104 کیلومتر12:05 ساعت
کوهساربیرجند1209 کیلومتر14:09 ساعت
کوهسارتبریز559 کیلومتر5:24 ساعت
کوهسارتهران73 کیلومتر57 دقیقه
کوهسارخرم آباد483 کیلومتر5:28 ساعت
کوهساررشت264 کیلومتر3:06 ساعت
کوهسارزاهدان1543 کیلومتر16:44 ساعت
کوهسارزنجان267 کیلومتر2:39 ساعت
کوهسارساری321 کیلومتر4:18 ساعت
کوهسارسمنان293 کیلومتر3:23 ساعت
کوهسارسنندج513 کیلومتر5:30 ساعت
کوهسارشهرکرد548 کیلومتر5:55 ساعت
کوهسارشیراز898 کیلومتر8:59 ساعت
کوهسارقزوین86 کیلومتر1:01 ساعت
کوهسارقم209 کیلومتر2:15 ساعت
کوهسارکرج32 کیلومتر30 دقیقه
کوهسارکرمان1046 کیلومتر10:44 ساعت
کوهسارکرمانشاه526 کیلومتر5:42 ساعت
کوهسارگرگان452 کیلومتر5:51 ساعت
کوهسارمرز خسروی726 کیلومتر8:06 ساعت
کوهسارمرز شلمچه958 کیلومتر10:41 ساعت
کوهسارمرز مهران790 کیلومتر9:18 ساعت
کوهسارمسجد جمکران217 کیلومتر2:21 ساعت
کوهسارمشهد969 کیلومتر11:03 ساعت
کوهسارهمدان345 کیلومتر3:39 ساعت
کوهساریاسوج817 کیلومتر8:16 ساعت
کوهساریزد696 کیلومتر7:03 ساعت