مسیریاب بهراه
مسیر کرج به اردبیل

برای سفر از کرج به اردبیل 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسافت این مسیر 543 کیلومتر و مدت زمان تقریبی مسافرت 5:58 ساعت خواهد بود.

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر کرج به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
کرجابیانه358 کیلومتر3:44 ساعت
کرجاراک284 کیلومتر3:17 ساعت
کرجاردبیل543 کیلومتر5:58 ساعت
کرجارومیه718 کیلومتر7:10 ساعت
کرجاصفهان437 کیلومتر4:38 ساعت
کرجاهواز792 کیلومتر8:44 ساعت
کرجایلام671 کیلومتر7:37 ساعت
کرجبابل261 کیلومتر3:33 ساعت
کرجبجنورد781 کیلومتر9:15 ساعت
کرجبندرعباس1318 کیلومتر13:50 ساعت
کرجبوشهر1080 کیلومتر11:46 ساعت
کرجبیرجند1185 کیلومتر13:50 ساعت
کرجتبریز578 کیلومتر5:36 ساعت
کرجتهران49 کیلومتر38 دقیقه
کرجخرم آباد460 کیلومتر5:09 ساعت
کرجرشت282 کیلومتر3:17 ساعت
کرجزاهدان1519 کیلومتر16:25 ساعت
کرجزنجان285 کیلومتر2:51 ساعت
کرجساری298 کیلومتر4:00 ساعت
کرجسمنان269 کیلومتر3:04 ساعت
کرجسنندج490 کیلومتر5:11 ساعت
کرجشهرکرد525 کیلومتر5:36 ساعت
کرجشیراز875 کیلومتر8:40 ساعت
کرجقزوین105 کیلومتر1:12 ساعت
کرجقم186 کیلومتر1:56 ساعت
کرجکرج5 کیلومتر8 دقیقه
کرجکرمان1023 کیلومتر10:25 ساعت
کرجکرمانشاه503 کیلومتر5:23 ساعت
کرجگرگان429 کیلومتر5:32 ساعت
کرجمرز خسروی703 کیلومتر7:47 ساعت
کرجمرز شلمچه935 کیلومتر10:22 ساعت
کرجمرز مهران767 کیلومتر8:59 ساعت
کرجمسجد جمکران193 کیلومتر2:02 ساعت
کرجمشهد946 کیلومتر10:44 ساعت
کرجهمدان322 کیلومتر3:20 ساعت
کرجیاسوج793 کیلومتر7:57 ساعت
کرجیزد672 کیلومتر6:44 ساعت