توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از خامنه به سمنان شما میتوانید از 1 مسیر استفاده نمایید.

مسافت خامنه تا سمنان
مسیر 1 925 کیلومتر 10 ساعت و 2 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله خامنه با بعضی از مراکز استانها
خامنهارومیه175 کیلومتر
خامنهایلام806 کیلومتر
خامنهتبریز75 کیلومتر
خامنهسنندج514 کیلومتر
خامنهبوشهر1582 کیلومتر
خامنهاردبیل299 کیلومتر
خامنهمشهد1598 کیلومتر
خامنهاصفهان987 کیلومتر
خامنهزاهدان2105 کیلومتر
خامنهکرج657 کیلومتر
خامنهشهرکرد1084 کیلومتر
خامنهتهران705 کیلومتر
فاصله خامنه با بعضی از مراکز استانها
خامنهارومیه175 کیلومتر
خامنهایلام806 کیلومتر
خامنهتبریز75 کیلومتر
خامنهسنندج514 کیلومتر
خامنهبوشهر1582 کیلومتر
خامنهاردبیل299 کیلومتر
خامنهمشهد1598 کیلومتر
خامنهاصفهان987 کیلومتر
خامنهزاهدان2105 کیلومتر
خامنهکرج657 کیلومتر
خامنهشهرکرد1084 کیلومتر
خامنهتهران705 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید