توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از خامنه به ارومیه شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت خامنه تا ارومیه
مسیر 1 175 کیلومتر 2 ساعت و 15 دقیقه
مسیر 2 213 کیلومتر 2 ساعت و 57 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله خامنه با بعضی از مراکز استانها
خامنهاصفهان987 کیلومتر
خامنهاهواز1222 کیلومتر
خامنهتبریز75 کیلومتر
خامنهبیرجند1748 کیلومتر
خامنهارومیه175 کیلومتر
خامنهقزوین549 کیلومتر
خامنهاردبیل299 کیلومتر
خامنهتهران705 کیلومتر
خامنهمشهد1598 کیلومتر
خامنهخرم آباد885 کیلومتر
خامنهکرج657 کیلومتر
خامنهشیراز1470 کیلومتر
فاصله خامنه با بعضی از مراکز استانها
خامنهاصفهان987 کیلومتر
خامنهاهواز1222 کیلومتر
خامنهتبریز75 کیلومتر
خامنهبیرجند1748 کیلومتر
خامنهارومیه175 کیلومتر
خامنهقزوین549 کیلومتر
خامنهاردبیل299 کیلومتر
خامنهتهران705 کیلومتر
خامنهمشهد1598 کیلومتر
خامنهخرم آباد885 کیلومتر
خامنهکرج657 کیلومتر
خامنهشیراز1470 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید