توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از خامنه به اردبیل شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت خامنه تا اردبیل
مسیر 1 299 کیلومتر 4 ساعت و 8 دقیقه
مسیر 2 356 کیلومتر 4 ساعت و 43 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله خامنه با بعضی از مراکز استانها
خامنهتبریز75 کیلومتر
خامنهشیراز1470 کیلومتر
خامنهقزوین549 کیلومتر
خامنهقم756 کیلومتر
خامنهاصفهان987 کیلومتر
خامنهشهرکرد1084 کیلومتر
خامنهارومیه175 کیلومتر
خامنهیاسوج1296 کیلومتر
خامنهسنندج514 کیلومتر
خامنهاردبیل299 کیلومتر
خامنهاهواز1222 کیلومتر
خامنهایلام806 کیلومتر
فاصله خامنه با بعضی از مراکز استانها
خامنهتبریز75 کیلومتر
خامنهشیراز1470 کیلومتر
خامنهقزوین549 کیلومتر
خامنهقم756 کیلومتر
خامنهاصفهان987 کیلومتر
خامنهشهرکرد1084 کیلومتر
خامنهارومیه175 کیلومتر
خامنهیاسوج1296 کیلومتر
خامنهسنندج514 کیلومتر
خامنهاردبیل299 کیلومتر
خامنهاهواز1222 کیلومتر
خامنهایلام806 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید