توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از جویم به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت جویم تا ارومیه
مسیر 1 1710 کیلومتر 19 ساعت و 36 دقیقه
مسیر 2 1869 کیلومتر 21 ساعت و 28 دقیقه
مسیر 3 1757 کیلومتر 23 ساعت و 58 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله جویم با بعضی از مراکز استانها
جویمتبریز1579 کیلومتر
جویمبوشهر456 کیلومتر
جویماردبیل1536 کیلومتر
جویمارومیه1710 کیلومتر
جویمبیرجند1117 کیلومتر
جویمکرمانشاه1206 کیلومتر
جویمزنجان1280 کیلومتر
جویمتهران1118 کیلومتر
جویمقزوین1144 کیلومتر
جویماصفهان676 کیلومتر
جویمساری1318 کیلومتر
جویمزاهدان1068 کیلومتر
فاصله جویم با بعضی از مراکز استانها
جویمتبریز1579 کیلومتر
جویمبوشهر456 کیلومتر
جویماردبیل1536 کیلومتر
جویمارومیه1710 کیلومتر
جویمبیرجند1117 کیلومتر
جویمکرمانشاه1206 کیلومتر
جویمزنجان1280 کیلومتر
جویمتهران1118 کیلومتر
جویمقزوین1144 کیلومتر
جویماصفهان676 کیلومتر
جویمساری1318 کیلومتر
جویمزاهدان1068 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید