توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از روستای گلدامچه به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت روستای گلدامچه تا ارومیه
مسیر 1 1659 کیلومتر 18 ساعت و 57 دقیقه
مسیر 2 1649 کیلومتر 19 ساعت و 57 دقیقه
مسیر 3 1624 کیلومتر 20 ساعت و 20 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله روستای گلدامچه با بعضی از مراکز استانها
روستای گلدامچهتبریز1528 کیلومتر
روستای گلدامچهارومیه1659 کیلومتر
روستای گلدامچهبجنورد1493 کیلومتر
روستای گلدامچهقم894 کیلومتر
روستای گلدامچهکرج1112 کیلومتر
روستای گلدامچهقزوین1093 کیلومتر
روستای گلدامچهبیرجند1120 کیلومتر
روستای گلدامچهاصفهان625 کیلومتر
روستای گلدامچهاردبیل1484 کیلومتر
روستای گلدامچهسنندج1322 کیلومتر
روستای گلدامچهایلام1180 کیلومتر
روستای گلدامچهشهرکرد655 کیلومتر
فاصله روستای گلدامچه با بعضی از مراکز استانها
روستای گلدامچهتبریز1528 کیلومتر
روستای گلدامچهارومیه1659 کیلومتر
روستای گلدامچهبجنورد1493 کیلومتر
روستای گلدامچهقم894 کیلومتر
روستای گلدامچهکرج1112 کیلومتر
روستای گلدامچهقزوین1093 کیلومتر
روستای گلدامچهبیرجند1120 کیلومتر
روستای گلدامچهاصفهان625 کیلومتر
روستای گلدامچهاردبیل1484 کیلومتر
روستای گلدامچهسنندج1322 کیلومتر
روستای گلدامچهایلام1180 کیلومتر
روستای گلدامچهشهرکرد655 کیلومتر
به ما بپیوندید

اگر در زمینه گردشگری و خدمات به مسافرین فعالیت می‌کنید، ما آماده‌ایم بهترین مکان تبلیغات را در اختیار شما قرار دهیم.