توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از فیروزکوه به ارومیه شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت فیروزکوه تا ارومیه
مسیر 1 904 کیلومتر 10 ساعت و 8 دقیقه
مسیر 2 930 کیلومتر 10 ساعت و 58 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله فیروزکوه با بعضی از مراکز استانها
فیروزکوهتبریز773 کیلومتر
فیروزکوهاصفهان588 کیلومتر
فیروزکوهایلام816 کیلومتر
فیروزکوهزنجان473 کیلومتر
فیروزکوهشهرکرد684 کیلومتر
فیروزکوهرشت467 کیلومتر
فیروزکوهسنندج633 کیلومتر
فیروزکوهمشهد752 کیلومتر
فیروزکوهاهواز964 کیلومتر
فیروزکوهاردبیل730 کیلومتر
فیروزکوهارومیه904 کیلومتر
فیروزکوهزاهدان1380 کیلومتر
فاصله فیروزکوه با بعضی از مراکز استانها
فیروزکوهتبریز773 کیلومتر
فیروزکوهاصفهان588 کیلومتر
فیروزکوهایلام816 کیلومتر
فیروزکوهزنجان473 کیلومتر
فیروزکوهشهرکرد684 کیلومتر
فیروزکوهرشت467 کیلومتر
فیروزکوهسنندج633 کیلومتر
فیروزکوهمشهد752 کیلومتر
فیروزکوهاهواز964 کیلومتر
فیروزکوهاردبیل730 کیلومتر
فیروزکوهارومیه904 کیلومتر
فیروزکوهزاهدان1380 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید