توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از فیروزکوه به یاسوج شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت فیروزکوه تا یاسوج
مسیر 1 896 کیلومتر 10 ساعت و 29 دقیقه
مسیر 2 880 کیلومتر 10 ساعت و 41 دقیقه
مسیر 3 959 کیلومتر 11 ساعت و 16 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله فیروزکوه با بعضی از مراکز استانها
فیروزکوهزنجان473 کیلومتر
فیروزکوهتبریز773 کیلومتر
فیروزکوهاصفهان588 کیلومتر
فیروزکوهارومیه904 کیلومتر
فیروزکوهکرمانشاه645 کیلومتر
فیروزکوهتهران147 کیلومتر
فیروزکوهاردبیل730 کیلومتر
فیروزکوهبوشهر1182 کیلومتر
فیروزکوهبجنورد597 کیلومتر
فیروزکوهایلام816 کیلومتر
فیروزکوهگرگان267 کیلومتر
فیروزکوهقم289 کیلومتر
فاصله فیروزکوه با بعضی از مراکز استانها
فیروزکوهزنجان473 کیلومتر
فیروزکوهتبریز773 کیلومتر
فیروزکوهاصفهان588 کیلومتر
فیروزکوهارومیه904 کیلومتر
فیروزکوهکرمانشاه645 کیلومتر
فیروزکوهتهران147 کیلومتر
فیروزکوهاردبیل730 کیلومتر
فیروزکوهبوشهر1182 کیلومتر
فیروزکوهبجنورد597 کیلومتر
فیروزکوهایلام816 کیلومتر
فیروزکوهگرگان267 کیلومتر
فیروزکوهقم289 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید