توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از باروق به تهران شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت باروق تا تهران
مسیر 1 661 کیلومتر 7 ساعت و 29 دقیقه
مسیر 2 661 کیلومتر 8 ساعت و 12 دقیقه
مسیر 3 658 کیلومتر 8 ساعت و 32 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله باروق با بعضی از مراکز استانها
باروقارومیه166 کیلومتر
باروقزاهدان1986 کیلومتر
باروقتبریز182 کیلومتر
باروقاردبیل388 کیلومتر
باروقاصفهان868 کیلومتر
باروقسنندج306 کیلومتر
باروقبیرجند1630 کیلومتر
باروققزوین505 کیلومتر
باروقاهواز959 کیلومتر
باروقتهران661 کیلومتر
باروقکرج614 کیلومتر
باروقشیراز1352 کیلومتر
فاصله باروق با بعضی از مراکز استانها
باروقارومیه166 کیلومتر
باروقزاهدان1986 کیلومتر
باروقتبریز182 کیلومتر
باروقاردبیل388 کیلومتر
باروقاصفهان868 کیلومتر
باروقسنندج306 کیلومتر
باروقبیرجند1630 کیلومتر
باروققزوین505 کیلومتر
باروقاهواز959 کیلومتر
باروقتهران661 کیلومتر
باروقکرج614 کیلومتر
باروقشیراز1352 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید