توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از باروق به ارومیه شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت باروق تا ارومیه
مسیر 1 166 کیلومتر 2 ساعت و 14 دقیقه
مسیر 2 198 کیلومتر 3 ساعت و 14 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله باروق با بعضی از مراکز استانها
باروقارومیه166 کیلومتر
باروقتبریز182 کیلومتر
باروقبوشهر1406 کیلومتر
باروقاردبیل388 کیلومتر
باروقزنجان344 کیلومتر
باروقاصفهان868 کیلومتر
باروقزاهدان1986 کیلومتر
باروقایلام597 کیلومتر
باروقسنندج306 کیلومتر
باروقشیراز1352 کیلومتر
باروقتهران661 کیلومتر
باروقکرج614 کیلومتر
فاصله باروق با بعضی از مراکز استانها
باروقارومیه166 کیلومتر
باروقتبریز182 کیلومتر
باروقبوشهر1406 کیلومتر
باروقاردبیل388 کیلومتر
باروقزنجان344 کیلومتر
باروقاصفهان868 کیلومتر
باروقزاهدان1986 کیلومتر
باروقایلام597 کیلومتر
باروقسنندج306 کیلومتر
باروقشیراز1352 کیلومتر
باروقتهران661 کیلومتر
باروقکرج614 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید