توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از بیرجند به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت بیرجند تا ارومیه
مسیر 1 1804 کیلومتر 20 ساعت و 11 دقیقه
مسیر 2 1902 کیلومتر 21 ساعت
مسیر 3 1794 کیلومتر 21 ساعت و 11 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله بیرجند با بعضی از مراکز استانها
بیرجندتبریز1673 کیلومتر
بیرجندارومیه1804 کیلومتر
بیرجندکرج1184 کیلومتر
بیرجنداصفهان870 کیلومتر
بیرجندزاهدان466 کیلومتر
بیرجندمشهد493 کیلومتر
بیرجنداراک1142 کیلومتر
بیرجنداردبیل1630 کیلومتر
بیرجندبوشهر1353 کیلومتر
بیرجندزنجان1374 کیلومتر
بیرجندقزوین1238 کیلومتر
بیرجندتهران1139 کیلومتر
فاصله بیرجند با بعضی از مراکز استانها
بیرجندتبریز1673 کیلومتر
بیرجندارومیه1804 کیلومتر
بیرجندکرج1184 کیلومتر
بیرجنداصفهان870 کیلومتر
بیرجندزاهدان466 کیلومتر
بیرجندمشهد493 کیلومتر
بیرجنداراک1142 کیلومتر
بیرجنداردبیل1630 کیلومتر
بیرجندبوشهر1353 کیلومتر
بیرجندزنجان1374 کیلومتر
بیرجندقزوین1238 کیلومتر
بیرجندتهران1139 کیلومتر
نرم‌افزار نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید