توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از چنار شیخ به بیرجند شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت چنار شیخ تا بیرجند
مسیر 1 1358 کیلومتر 15 ساعت و 21 دقیقه
مسیر 2 1426 کیلومتر 15 ساعت و 44 دقیقه
مسیر 3 1514 کیلومتر 16 ساعت و 47 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله چنار شیخ با بعضی از مراکز استانها
چنار شیختبریز609 کیلومتر
چنار شیخاردبیل566 کیلومتر
چنار شیخارومیه526 کیلومتر
چنار شیختهران386 کیلومتر
چنار شیخزاهدان1715 کیلومتر
چنار شیخرشت467 کیلومتر
چنار شیخبیرجند1358 کیلومتر
چنار شیخمشهد1272 کیلومتر
چنار شیخاصفهان517 کیلومتر
چنار شیخکرج411 کیلومتر
چنار شیخسنندج175 کیلومتر
چنار شیخیاسوج743 کیلومتر
فاصله چنار شیخ با بعضی از مراکز استانها
چنار شیختبریز609 کیلومتر
چنار شیخاردبیل566 کیلومتر
چنار شیخارومیه526 کیلومتر
چنار شیختهران386 کیلومتر
چنار شیخزاهدان1715 کیلومتر
چنار شیخرشت467 کیلومتر
چنار شیخبیرجند1358 کیلومتر
چنار شیخمشهد1272 کیلومتر
چنار شیخاصفهان517 کیلومتر
چنار شیخکرج411 کیلومتر
چنار شیخسنندج175 کیلومتر
چنار شیخیاسوج743 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید