توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از زرامین سفلی به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت زرامین سفلی تا ارومیه
مسیر 1 609 کیلومتر 8 ساعت و 35 دقیقه
مسیر 2 812 کیلومتر 10 ساعت و 4 دقیقه
مسیر 3 823 کیلومتر 10 ساعت و 5 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله زرامین سفلی با بعضی از مراکز استانها
زرامین سفلیتبریز681 کیلومتر
زرامین سفلیارومیه609 کیلومتر
زرامین سفلیزاهدان1655 کیلومتر
زرامین سفلیاصفهان432 کیلومتر
زرامین سفلیاردبیل637 کیلومتر
زرامین سفلیتهران429 کیلومتر
زرامین سفلیکرج454 کیلومتر
زرامین سفلیبوشهر923 کیلومتر
زرامین سفلیشهرکرد392 کیلومتر
زرامین سفلیاهواز476 کیلومتر
زرامین سفلیزنجان380 کیلومتر
زرامین سفلیایلام323 کیلومتر
فاصله زرامین سفلی با بعضی از مراکز استانها
زرامین سفلیتبریز681 کیلومتر
زرامین سفلیارومیه609 کیلومتر
زرامین سفلیزاهدان1655 کیلومتر
زرامین سفلیاصفهان432 کیلومتر
زرامین سفلیاردبیل637 کیلومتر
زرامین سفلیتهران429 کیلومتر
زرامین سفلیکرج454 کیلومتر
زرامین سفلیبوشهر923 کیلومتر
زرامین سفلیشهرکرد392 کیلومتر
زرامین سفلیاهواز476 کیلومتر
زرامین سفلیزنجان380 کیلومتر
زرامین سفلیایلام323 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید